Οι ιδιαίτερες στιγμές της ευλογίας ενός νέου Χριστιανού

Φωτογραφίες από επιλεγμένες βαπτίσεις