Stefan & Iris , at Loretto, Austria

Stelios & Angeliki + Antonia , at Crete Island, Greece

Fotis + Dimitra